REFARAT & CBL COAS FK UMI

REFARAT & CBL COAS FK UMI

Berikut ini daftar coas yang telah di tanda tangani berkas dan di sahkan secara elektronik. ============================================================================ RABU, 15 SEPTEMBER 2021 A. LEMBAR PENGESAHAN Elya Kurniati Bonde/Ulnar Nerve Palsy (CBL/Presensi) ================================================================ RABU, 08 SEPTEMBER 2021 A. LEMBAR PENGESAHAN Amaliah Hakim/Radial Nerve Palsy (CBL/Presensi) ============================================================================ RABU, 01 SEPTEMBER 2021 A. LEMBAR PENGESAHAN Amaliah Hakim/Hernia Cervical (CBL/Presensi) ============================================================================ RABU, 21 APRIL 2021 A. […]